ÇOMÜ TÖMER İLE TOPLANTI YAPILDI

.

 

 

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, Uluslararası Öğrenci Ofisimiz  ile  Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 07 Ağustos 2023 tarihinde, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatönümüz Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YILDIZ ve TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI başkanlığında, akademik ve idari personelimizin de katılımının sağlandığı  bir toplantı düzenlemiştir.
 Toplantıda kurum kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin temini, işleyişin en doğru şekilde takip edilebilmesi, eksik ve güçlü yanların tartışılarak eksikliklerin giderilmesiyle birlikte  yapılacak çalışmalar ele alınmıştır. 
Yapılan değerlendirmeler ışığında; öneriler sunulmuş, alınacak tedbirler görüşülmüş, toplantı karşılıklı iyi dileklerle noktalanmıştır.
ÇOMÜ-TÖMER personeline işbirliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.