2023-2024 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARINA 2. BAŞVURULAR BAŞLIYOR!!!

.

Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Yapacak Adayların

Dikkatine!!!

        Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına 2. Başvurular 15 Ağustos 2023'de başlıyor.

2023-2024 Yerleştirme Kontenjan Tablosu.pdf

 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  KABUL VE KAYIT TAKVİMİ 

                   

 2. Uluslararası Öğrenci Online Başvuru Tarihleri

 15-16-17 Ağustos 2023 

 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 23 Ağustos 2023

 Yüz yüze Kayıt Tarihleri (Evrak asıllarının     teslimi)

 28-29-31 Ağustos 2023

30 Ağustos 2023 günü resmi tatil sebebiyle kayıt alınmayacaktır. 

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Eczacılık, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerektiğinden, Diş Hekimliği programı kontenjanımız dolmuştur. İlgililere duyurulur

Online Başvuru sırasında aşağıdaki adımlara lütfen dikkat ediniz.

- Başvuru linki  https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3  adresinden yapılacaktır.

-Başvurular 15 Ağustos 2023 saat 08:00'de başlayıp 17 Ağustos saat 17:00'a kadar devam edecektir.

-Lise/Ortaöğretim mezuniyet diplomalarında veya transkriptlerinde Lise Diploma notunu gösteren bir ibare olmalıdır.

-Aday en fazla 5 tercih hakkına sahiptir.

-Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 -Lisans/Önlisans programlarına yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca online  yapılacaktır. Posta   yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 -Değerlendirme sonuç ilanı başvuru sistemi üzerinden öğrenilecektir.

 -Adaylar uyruk bilgilerini doğru girmelidir. Çift uyruklu adaylardan ilk uyruğu belirtilecek şekilde Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenir.

 -İstenilen e-mail ve telefon numarası, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-mail kullanmalıdır. Bu e-mail ve   telefon numarası ile başka adaylar adına herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmamalıdır.

- DİKKAT! Yüzyüze kayıt tarihleri evrak asıllarının teslim tarihidir. Bu tarihten önce, TÖMER-Yabancı Dil muafiyet sınavına girecek adaylar veya bu sınavlardan muaf olan öğrenci adayları kayıtlı olduğu birimin akademik takvimini takip etmesi gerekmektedir. https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/2022-2023-akademik-takvimi-r149.html

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

-Üniversitemizin herhangi bir şahıs, eğitim danışmanlık şirketi veya aracı kurum ile anlaşması olmadığı gibi, hiçbir kurum ve şahsa kontenjan tahsis edilmemiştir

Adaylara duyurulur.

Tüm duyurular adaylara tebliğ niteliğindedir.

BAŞVURU ŞARTLARI (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar)

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç])

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvurularının kabul edilmez.

 

Kimler Başvuramaz.

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

6) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç) başvurularının kabul edilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Web adresi: http://student.comu.edu.tr

e-posta : student@comu.edu.tr

Telefon: +90 286 2180018 / 10032/10033

Faks: +90 286 2181436

Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale / Türkiye

 

[2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız]

 

Her türlü sorunuz ve olası başvuru problemleriniz için student@comu.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.