Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

İkamet İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği ilk defa ikamet izni almak isteyen Uluslararası Öğrenciler aşağıdaki belgeleri kayıt tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekler

İlk İkamet Başvuru Broşürü.pdf