Sağlık Sigortası İşlemleri

Sağlık Güvencesi

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Genel Sağlık Sigortası” tescilleri 6486 sayılı kanun uyarınca değiştirilmiş olup, Üniversitemizde eğitim gören ilgili öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tescilleri için;

29/05/2013 tarihinden sonra Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde, öğrenci belgeleri ile birlikte Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5110 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi yedinci fıkrası  kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

Sağlık Sigortası İşlemleri ile ilgili Resmi yazılar ektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 57802651-302.01.02/41986 sayılı yazısı.

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2014 tarih ve 98811785-101-İkamet-.2014/564-54879 sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 05.09.2014 tarihli yazısı.

Ekler

sağlık sigortası (01.08.2013).pdf
sağlık sigortası(05.09.2014).pdf
sağlık sigortası(17.06.2014).pdf