2021-2022 Akademik Yılı Öğrencilerin Belge Tamamlama Süresi

.

Küresel salgın dolayısıyla 2021-2022 akademik yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere online kayıtları yapılan uluslararası öğrencilerin, kayda esas belgelerini tamamlamak üzere kayıt tarihi  31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır. Belgelerini bu tarihe kadar tamamlamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İSTENİLEN EVRAKLAR:

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

1- Lise Diplomasının aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi.

2-Denklik Belgesi aslı

( Denklik Belgesi olmayan öğrenci ikamet izni çıktıktan sonra ikamet izni ile birlikte Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Lise Diploması aslı ve çevirisi, transkript aslı ve çevirisi, Öğrenci belgesi verilerek denkliğini geri getireceğine dair dilekçe alınarak Denkliği alması sağlanacaktır.)

3-Not durum belgelerinin (transkript) aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi.

4- Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi.

5- Katkı Payı /Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

6-TÖMER Belgesi

(Lise eğitiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar(istenmez), Yunus Emre Enstitüsü ya da YÖK bünyesindeki devlet üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik başarı belgesi olanlar geçerliliğini ÇOMU TÖMER’den onaylatıp birimlerine teslimi gerekmektedir.)

(C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girerler, C1 düzeyinde belgesi olan öğrenci eğitimine başlar. 2 (İki) Eğitim-Öğretim yılı sonunda C1 belgesi ibraz edemeyen öğrencinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından kaydı silinir)

7- İkamet izni Tezkere fotokopisi

(İlk defa İkamet Tezkeresi alacak öğrenciler istenilen belgeleri Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmelidir. İkamet izni almak öğrencinin sorumluluğundadır. İkamet izni gelen öğrencinin 99 ile başlayan YU numarası UBYS sistemindeki bilgilere eklenmeli, İkamet izninin bir fotokopisi dosyalarına konmalıdır.)

8- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

9-Mavi  kart fotokopisi, TC Kimliği fotokopisi, Uluslararası Koruma Belgesi Fotokopisi,Geçici Koruma Belgesi Fotokopisi(varsa)

10- Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır)

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir geçim belgesi.

13- Ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitiren KKTC Uyruklu adayların GCE ALevel  sınav sonuç belgesinin aslı. (2 A Level)

14-Azerbaycan TQDK Sınav Sonuç Belgesinin aslı.(2 yıl geçerlidir)(Azerbaycan uyruklu vatandaşlar için)

Tıp ve Diş Hekimliği Programı için 700 üzerinden 500
Lisans Programları (Tıp ve Diş Hekimliği hariç) 700 üzerinden 400
Önlisans Programları 700 üzerinden 250

15-Sağlık Raporu isteyen programlar için sağlık raporu.(Tıp Fakültesi)

16-Online Kayıt Başvuru Formunun Aslı

17-Yerleştirme Sonuç Belgesi (iso.comu.edu.tr'den alınan)

18- TC Uyruklu Adaylardan Yurda Giriş Çıkış belgesi. (Yurtdışındaki liselerde bulunarak eğitim almış olmak esas olduğundan Covid 19 pandemisinin başlangıcından itibaren pandeminin devam ettiği süreçte Türkiye'de bulundukları süre hariç. )

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)