Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

Yerleştirme sonuçları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin "http://student.comu.edu.tr" adresindeilan edilecektir.

Bütün işlemler sisteme girdiğiniz email üzerinden yapılacaktır. Lütfen düzenli olarak maillerinizi kontrol ediniz.

Sınav sonuçlarınız maillerinize gönderilecektir.