Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

KESİN KAYIT EVRAKLARI

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya istenirse onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.

1- Lise Diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçeye çevrilmiş hali

2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3-Not durum belgerinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi.

4- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi ve giriş-çıkış damgalarının fotokopisi

5- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006)

6-TÖMER Belgesi (C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur).

7-Varsa öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası. (İkamet Tezkeresi olmayan adaylar kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edebilir).

8- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

9-Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

10-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

11- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir geçim belgesi,

12-18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi.(İlk defa İkamet İzni alacakları için.)

13-Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.

14-Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu,Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu,Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).