Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

 KESİN KAYIT EVRAKLARI

 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kayıt yapılmaz. 

 1- Lise Diploması ve Lise diplomasının Türkçeye çevrilmiş hali

2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3-Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi.

4- Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.

5- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. 

6- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

   - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) 

7-TÖMER Belgesi (C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur).

8-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası. 

 (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilir).

9- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

10-Mavi kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.

11-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.)

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge,

13-18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi.(İlk defa İkamet İzni alacakları için.)

14-Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.

 15-Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

BİLMENİZ GEREKENLER : 

- Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

- Eksik evrağınız var ise kaydınız alınmayabilir.Kayda gelirken evraklarınızın tam olduğundan emin olunuz.

- 18 Yaş altı adayların kayıtları veli ya da vasisi aracılığıyla yapılabilir.