Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

.

Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Yapacak Adayların

Dikkatine!!!

       Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvurular 22 Haziran da başlıyor.

 

Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru için Tıklayınız...

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Kontenjanları

Ülke Grup Kategorileri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  KABUL VE KAYIT TAKVİMİ 

2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Online Kayıt-Kabul Takvimi Başvuru Tarihleri 

22 Haziran-03 Ağustos 2020

 Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

14 Ağustos 2020

Kesin Kayıt Tarihleri

07-11 Eylül 2020

 

Online Başvuru sırasında aşağıdaki adımlara lütfen dikkat ediniz.

- Başvurularımız 22 Haziran - 03 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

- Başvuru linki iso.comu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

- Başvuru sistemi 22 Haziran 2020 aktif olacaktır.

- Başvuru yapacak olan adaylar öncelikle sisteme mail adresleri ile kayıt yaptıracaklardır.

- Sisteme kayıt olan adayların mail adreslerine şifre gönderilecektir. Adaylar bu şifre ile sisteme giriş yapacaklardır.

- Adaylar durumlarına en uygun seçeneği işaretlemelidirler.

-Başvuru yaparken Aday Numaranızı ve şifrenizi unutmayınız.

-Başvuru için ücret alınmayacaktır.

-Başvuru sisteminde Tercih Puanı Dosyası kısmına Diplomanızı eklemeniz gerekmektedir.

 

 

1)Yabancı uyruklu olanlar,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar(Mavi Kart)       

Sisteme Mavi Kartınızı yüklemelisiniz.

3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular  

Sisteme Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinizi yüklemelisiniz.

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

            Sisteme Ortaöğretiminizi Yurtdışında tamamladığınızı gösteren bir belge yüklemelisiniz.

 

  • Sisteme Uluslararası Pasaportunuzu yüklemelisiniz.
  • Sisteme Ortaöğretim Diplomanızı/Geçici Mezuniyet Belgenizi yüklemelisiniz.
  • Sisteme Ortaöğretim Transkiriptinizi ve Noter Onaylı Türkçe örneğini yüklemelisiniz.
  • Adaylar sisteme öncelikle lise (ortaöğretim) mezuniyet not sistemini daha sonra kendi lise mezuniyet not ortalamasını girecektir.
  • Lise/Ortaöğretim mezuniyet diplomalarında veya transkriptlerinde Lise Diploma notunu gösteren bir ibare olmalıdır.
  • Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar)

  1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların,

4) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden sonra ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

6) T.C.  uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ,

7) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

Kimler Başvuramaz.

1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC  uyruklu olanların orta öğreniminin  (lise)  tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) (a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (a)  maddesinin 4  numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin (lise) tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (a) kısım  (2)  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

6) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda usulsüz işlem yaptıkları saptananların,

7) Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

başvurusu kabul edilmez.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci başvuruları online ve ücretsiz yapılmaktadır. Üniversitemizin herhangi bir şahıs, eğitim danışmanlık şirketi veya aracı kurum ile anlaşması olmadığı gibi, hiçbir kurum ve şahsa kontenjan tahsis edilmemiştir. Adaylara duyurulur.

 

Ekler

2020-2021bölge-ülke sıralaması.pdf
2020-2021 Kontenjan dağılımı06.08.2020.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)