Uluslararası Öğrencİ Kayıt Dönemİ 2020-2021

2020-2021 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, YERLEŞTİRME VE KAYIT TAKVİMİ

2020-2021 ACADEMIC YEAR ONLINE APPLICATION, PLACEMENT AND REGISTRATION CALENDAR FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Başvuru Tarihleri

22.06.2020- 03.08.2020

Online Application Dates

22.06.2020- 03.08.2020

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

14.08.2020

Announcement Date for Placement Results

14.08.2020

Kesin Kayıt Tarihleri

07-11.09.2020

Exact Registration Dates

07-11.09.2020

Türkçe Yeterlik Sınavı

11.09.2020

Turkish Proficiency Exam

11.09.2020

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

FOR MORE INFORMATION:

Web adresi: http://student.comu.edu.tr

Website: http://student.comu.edu.tr

E-posta : student@comu.edu.tr

E-mail : student@comu.edu.tr

Telefon : +90 286 2180018 / 1521/1487/1476

Phone : +90 286 218 0018 / 1521/1487/1476

Faks:       +90 286 218 1436

Fax : +90 286 218 1436

Adres :    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale / Türkiye

Address : Çanakkale Onsekiz Mart University – Çanakkale / Turkey

 

Ekler

Başvuru Kılavuzu.pdf