Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Öğrenci Adaylarımızın Dikkatine

.

Öğrenci Adaylarının Dikkatine!!!!

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adaylar için;anılan alanlardaki programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir. Üniversitemizin bu kotayı doldurması nedeniyle,bu statüdeki öğrenci adaylarına başvuru ve kayıt yapılmayacaktır.

            İlgililere duyurulur.