Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Lise Diplomasının orjinali ve noterden ya da konsolosluktan onaylı Türkçe Tercümesi. Lise eğitimini tamamlayan fakat diplomaları hazır olmayan adaylar için mezun oldukları okullarından aldıkları Geçici Mezuniyet Belgesi ve noterden ya da konsolosluktan onaylı Türkçe Tercümesi.

(Geçici mezuniyet belgesinde Diploma numarası, Diploma puanı ve mezuniyet tarihi olmalıdır. Aksi taktirde bu adayların kayıtları yapılmayacaktır.)

-Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak“Denklik belgesi”.

Transkriptin aslı ve noterden ya da konsolosluktan onaylı Türkçe Tercümesi.

Pasaportun aslı ve noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi.

-  Doğum belgesi aslı ve noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi.

-  İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası.

-  Çift uyruklu adaylar için vukuatlı nüfuz kayıt örneği.

- Mavi Kartın aslı ve fotokopisi.(Mavi Kartı olanlar, mavi kartlarını kesin kayıtta ibraz etmek zorundadırlar aksi takdirde kayıt yapılmayacaktır.)

-  T.C Kimlik fotokopisi.

-  Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006

IBAN: TR830001002294000170005006

.  Mavi Kart sahipleri,

. TC Uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC dışındaki bir ülkede yabancı bir lisede tamamlayanlar,

. TC Uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC dışındaki bir ülkede Türk Liselerinde tamamlayanlar,

I. Öğretim Programları için Öğrenim ücreti yatırmayacaktır. II. Öğretim Programlarını kazananlar Öğrenim ücreti yatıracaklardır.

- Gelen öğrencinin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge ( geçim belgesi).

- Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 8 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

 

- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

 

  • Yerleştirme sonucu kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 17/08/2016-19/08/2016 tarihlerinde 09:00-16:00 saatleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Rektörlük B Blok Zemin Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde yapılacaktır. 


Önemli Notlar : 
 

- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.