Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

KATKI PAYLARI HAKKINDA

.

  Aşağıda listelenen liselerden mezun olan öğrenciler katkı payından (birinci öğretim) muaftır.Şartı sağlayan öğrencilerimiz dilekçe,Güz ve Bahar Dönemlerine ait harç dekont fotokopileri ve  diploma fotokopisi ile beraber Ofisimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ekler

YTB okul listeleri-.pdf