Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

EK KONTENJAN BAŞVURULARI BAŞLIYOR

.

EK YERLEŞTİRME ŞAHSİ BAŞVURU TAKVİMİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Yurt Dışından Gelen Öğrencilerimizin Yerleştirme ve Yedek Kontenjanlarının kesin kayıtlarının yapılmasına müteakip; kontenjanların doluluk oranlarının yeterli olmaması ve gelen talepler doğrultusunda ekli listedeki  kontenjanların ülke kotası konulmadan şahsen tercihe açılmasına karar verilmiştir.Alınan karar doğrultusunda; 
 

 *2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Balkan, AB Ülkeleri ve Diğer ülkeler kontenjanından herhangi bir programa yerleşen; halen öğrenci olup  eğitimine devam eden ve kayıt sildiren   öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

*2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Balkan, AB Ülkeleri ve Diğer ülkeler kontenjanından    herhangi bir programa yerleşen fakat kesin kaydını yaptırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

*2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine başvuru yapan ve yönetici tarafından onaylanmış ancak herhangi bir programa yerleşememiş adayların başvurularının kabul edilecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenci iken; Uluslararası öğrenci kontenjanlarına aynı anda aynı düzeyde iki yükseköğretim programına kayıt yaptıralamayacak ancak aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edilebilecektir.Aktif lisans öğrencilerimiz önlisansa;önlisans  öğrencileri lisans programlarına başvuru yapabilecek ve aynı anda eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aşağıdaki istenilen önkayıt evraklarının aslı ve 1 adet fotokopisi ile birlikte, Uluslararası Öğrenci Ofisine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi Yurtdışından öğrenci kabul yönergesi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin belirlemiş olduğu başvuru esasları çerçevesinde sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 Kayıt kabul takvimi aşağıdaki gibidir.

 

 Ek Yerleştirme Başvuru Tarihleri (Tüm Ülkeler)

27-29 Ağustos 2018

Ek Yerleştirme Sonuç İlanı

31 Ağustos 2018

2018-2019 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjan Kesin Kayıt Tarihleri

03-07 Eylül 2018

Başvuracak adayın kesin kayıt hakkı kazanması durumunda istenecek belgeleri ibraz etmesi istenecektir. Eksik evrakla başvuru yapılamayacaktır.

 

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1- Lise Diplomasının aslı, fotokopisi ve Noter Onaylı Türkçe Tercümesi

2- Tüm lise dönemlerini içeren Not durum belgesi (transkript) Fotokopisi ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan yada TC Noterlerinden onaylanmış Türkçe çevirisi.

3- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi

4-İlk Uyruğunun anlaşılamaması durumunda Vukuatlı Nüfus Örneği(Mavi Kartlılar için Mavi Kart Fotokopisi vb)

 

NOT: KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 31 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE DUYURULACAKTIR.

 

 

Ekler

BOŞ KONTENJANLAR.pdf