Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

DENKLİK BELGESİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

.

Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

İkamet İzni olan veya çıkan öğrencilerimiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okullarına başvuru yaparak,

1-) Lise Diplomasının aslı ve Türkçe Çevirisi,

2-) Transkript aslı ve Türkçe çevirisi,

3-) İkamet İzin Belgesi

4-) Öğrenci belgesi

ile birlikte  ilgili kurumlardan DENKLİK BELGESİ çıkarması gerekmektedir.