Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Ofisi

2017-2018 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Seçme,Kayıt,Kabul ve Yerleştirme Klavuzu

-

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT, KABUL VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

 

 

            AMAÇ

Bu esasların amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi doğrultusunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Yurtdışından Öğrenci alım esaslarını belirlemektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların,

4) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) Yurt dışında 01/02/2013 tarihinden sonra ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

6) T.C.  uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ,

7) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

 

  1. Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar;

 

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC  uyruklu olanların orta öğreniminin  (lise)  tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) (a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (a)  maddesinin 4  numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin (lise) tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (a) kısım  (2)  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

6) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda usulsüz işlem yaptıkları saptananların,

7) Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

başvurusu kabul edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  KABUL VE KAYIT TAKVİMİ 

 

2017-2018 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Online Kayıt-Kabul Takvimi Başvuru Tarihleri 

22.06.2017 - 09.07.2017

 Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

21.07.2017

Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Özel yetenekle sınavı ile öğrenci alan birimin web sitesine bakınız.

 Kesin Kayıt Tarihleri

07.08.2017 – 11.08.2017

Yedek Adayların Yerleştirme Sonuçlarının İlan Tarihi

16.08.2017

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

21.08.2017 – 25.08.2017

 

GİRİŞ PUANLARI

1. Başvuran her adayın sınav notu (orta öğretim not ortalaması) 100 üzerinden bir puana dönüştürülecektir. Bu puan sonucunda ortaöğretim mezuniyet notu en az 50 olan adayların başvurusu alınacaktır.

 

 

2.Tıp Fakültesi İçin;

 

 

1- Orta Öğretim (Lise) Mezuniyet Başarı Not Ortalaması

Ortalamanın en az 90/100 olması

(Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

 

 

 

 

3.Mühendislik ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri İçin;

 

 

1- Orta Öğretim (Lise) Mezuniyet Başarı Not Ortalaması

Ortalamanın en az 70/100 olması

(Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100’lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

 

4. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarının başvuru tarihi ve şartlarını ilgili birimin web sitesi ile http://student.comu.edu.tr adresinden ilan edilir.  

 

5.Yabancı dil ile Öğrenci Alan Programlar için;

 

          Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi yabancı dil sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Yabancı dil sınavı ile öğrenci alan lisans programlarının sınav başvuru tarihi ve şartlarını ilgili birimin web sitesi ile student.comu.edu.tr ilan edilir. 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

http://yadyo.comu.edu.tr

(+90  286 ) 218 04 29

 

KONTENJANLAR

1. Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek ön lisans ve lisans programları ile bu programlara ayrılacak kontenjanlar her yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50 sini aşmamak şartıyla her eğitim öğretim yılı için Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir (Tablo 1).

2. Yurt dışından öğrenci kabulü için ülke/ülkelere göre kontenjan ayrılabilir.  Ülke/ülkeler için ayrılacak kontenjanlar Üniversite Senatosunca belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Ülke/ülkeler veya programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer program ve/veya ülke kontenjanına Senato kararı ile aktarılabilir veya ülke/ülkeler kontenjanları kaldırılabilir.

 

 

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ

1-Başvuru için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

2-Başvurular, Başvuru takviminde belirtilen 22/06/2017-09/07/2017 tarihlerinde yossinav.comu.edu.tr sayfasından online olarak yapılır,

3-Öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklardır, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Tercihler online olarak başvuru sistemine yüklenen belgeler kontrol edildikten sonra geçerli sayılacaktır.

4-Başvurularda pasaport numarası esas alınır.

5-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik ya da yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurular ve yerleştirme işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi gereğince geçersiz sayılır.

6-Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge mutlaka yüklenmelidir.

7- Her aday en fazla toplam 5 (beş) farklı tercih yapma hakkına sahiptir.

8-Her adayın 100 üzerinden çevrilen not ortalaması Üniversitemizin sisteminde yer alan dönüştürme tablosuna göre yapılır (Başvuran adaylar mezun oldukları okullarda not ortalamalarının 100'lük sisteme çevirisini yaptırabilir veya 100'lük not ortalamasını belirtir dönüşüm tablosunu sisteme yükleyebilirler).

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYIT HAKKI KAZANMA

 

(1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına yerleştirmede  Ortaöğretim Not Ortalaması arandığından başvuru yapacak adaylar tercihlerini not ortalaması ile yapmalıdır.

 

1-Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

2- Asil ve yedek yerleştirme işlemleri birlikte yapılarak, takvimde belirtilen tarihlerde

yossinav.comu.edu.tr web sitesinde ilan edilip, kabul edilen adaylar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından adayın başvuru yaparken beyan ettiği e-mail adresine bir e-posta gönderilir. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmaz.

3-Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sırası esas alınır. Her iki puanın eşit olması halinde doğum tarihi daha küçük olana öncelik verilir.

4-Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölümün asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.

5-Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder.

6-Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik, yanlış beyanda bulunan ya da imzaları eksik adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır. 

7-Bir bölüme ayrılan kontenjanın 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenir.

8-Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden sırası ile öğrenci kaydı yapılır.

9-Herhangi bir kontenjana müracaat olmaması halinde en fazla müracaatın olduğu ülke/ülkeler kontenjanındaki adaylar yukarıdaki usuller dikkate alınarak komisyon tarafından o ülkenin asil listesinde ilan edilebilir.

10-Herhangi bir kontenjanın yedek listesinde ilan edilecek kadar aday bulunmaması halinde en fazla müracaatın olduğu ülke/ülkeler kontenjanındaki adaylar yukarıdaki usuller dikkate alınarak komisyon tarafından o ülkenin yedek listesinde ilan edilebilir.

 

KESİN KAYIT EVRAKLARI

 

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgelerde eksiklikler bulunursa kayıt yapılmaz. 

 

1- Lise Diploması ve Lise diplomasının Türkçeye çevrilmiş hali

2-Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Denklik Belgesi”.

3-Not durum belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi.

4- Adaylar kayıt sırasında online başvuru ekranından yükledikleri belgelerin aslını veya onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır.

5- Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi. 

6- Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

   - Rektörlük Yabancı Uyruklu Harç Hesap No: 2294 17000-5006 (IBAN:TR830001002294000170005006) 

7-TÖMER Belgesi (TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri zorunludur).

8-Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği ve Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası. 

 (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edilir).

9- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

10-Mavi kartlılar için Mavi Kart Fotokopisi.

11-Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge,

 13-Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’na Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

 

TÜRKÇE DİLİ DÜZEYİ

 

1- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur (Yunus Emre Enstitüsü ya da YÖK bünyesindeki devlet üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik başarı belgesi olanlar hariç). TÖMER’in yaptığı Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarı gösteren her aday kazandığı bölümde öğrenimine başlar.

2- Türkçe sınavından başarılı olamayan veya muaf olma kriterlerini taşımayanlara Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz TÖMER Müdürlüğü tarafından yapılır. Güz ya da Bahar dönemi sonunda yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde öğrenimine başlar.

3- Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar içinde Türkçe Dil Düzeyi şartları geçerlidir.

 

YABANCI DİL YETERLİK DÜZEYLERİ (İngilizce-Almanca-Japonca-Arapça)

 

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar.(Bu sınavlara ait eşdeğerlikler komisyon tarafından belirlenir.) Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapan birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre yabancı dil öğrenimine devam ederler.

 

 

 

 

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programların İletişim Bilgileri

 

 Özel yetenekle öğrenci alan birimlerin web adresleri: Birim Adı

 Web Adresi

Telefon Numarası  

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 http://besyo.comu.edu.tr

 (+90 286) 218 22 97 

 Eğitim Fakültesi

 http://egitim.comu.edu.tr

 (+90 286) 217 13 03 – 217 47 63 

 Güzel Sanatlar Fakültesi

 http://gsf.comu.edu.tr

 (+90 286) 218 05 35

 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Uluslararası Öğrenci Ofisi Terzioğlu Kampüsü 

ÇANAKKALE – TÜRKİYE 

Tel: +90 286 218 00 18  Dahili : 1487-1521-1476

e-mail:  student@comu.edu.tr